Het Lindenhofje is een huis in het centrum van Amsterdam waar ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 19 jaar kunnen logeren en waar zij 24 uur per dag goede verpleegkundige zorg krijgen. Er is plaats voor 10-12 kinderen; een verblijf varieert van enkele dagen tot enkele maanden. Hun ouders en andere gezinsleden mogen blijven logeren
Dit is de gezamenlijke nieuwsbrief van het Lindenhofje en de Vrienden van het Lindenhofje. Het Lindenhofje is een onderdeel van de Goodwillcentra Amsterdam van het Leger des Heils. De Stichting Vrienden van het Lindenhofje zorgt dat er geld is voor projecten en activiteiten die niet uit de reguliere middelen kunnen gefinancierd maar die wél van belang zijn voor het welzijn van de kinderen.
Doel van de nieuwsbrief is om alle mensen die het Lindenhofje een warm hart toe dragen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Kinderhospice wordt Verpleegkundig kinderzorghuis

Na tien jaar heeft Het Lindenhofje haar naam veranderd van ‘Kinderhospice Het Lindenhofje’ in ‘Verpleegkundig Kinderzorghuis Het Lindenhofje.’ Het woord hospice bleek in de praktijk een loodzware benaming. In Nederland wordt bij een hospice al snel gedacht aan een plek waar mensen heen gaan om te overlijden. Maar een kinderhospice is een instelling waar kinderen juist vaak tijdens hun verblijf stabieler en sterker worden. Inmiddels hebben (bijna) alle kinderhospices in Nederland hun naam veranderd in verpleegkundig kinderzorghuis (VKZ). Het is een beetje lang, maar de vlag dekt wél de lading.
Met dank aan Notariskantoor Doude van Troostwijk,http://www.doudevantroostwijk.nl, in Bussum hebben de Vrienden de naam van de stichting gewijzigd. Het woord ‘Kinderhospice’ is komen te vervallen. De nieuwe naam is: ‘Stichting Vrienden van Het Lindenhofje te Amsterdam’.

Vertaling huisregels

IMG 2072Op het Lindenhofje gelden huisregels ten aanzien van een aantal praktische zaken zoals verzorging, aankomst en vertrektijden, eten, bezoek, privacy, computergebruik, roken en alcohol. Deze regels waren tot voor kort alleen in het Nederlands beschikbaar. In de praktijk bleek dit wel eens lastig omdat niet alle ouders en/of verzorgers het Nederlands goed genoeg beheersten om dit belangrijke document te kunnen lezen. Met een gift van de Vrienden van Het Lindenhofje zijn de huisregels inmiddels vertaald. Ze zijn nu beschikbaar in het Engels, Turks en Arabisch.

Vakantie 2016

Begin november gaan de kinderen die dan in het Lindenhofje verblijven een weekje op vakantie naar het Bio Vakantieoord http://www.stichtingbio.nl, bij Arnhem. Dit jaar gaan er zes kinderen en vijf of zes verpleegkundigen en vrijwilligers. De kinderen genieten doorgaans tijdens het traditionele vakantieweekje van het één-op-één-contact met de begeleider, van de andere omgeving, van het buiten zijn en de leuke dingen die er gedaan kunnen worden. Tijdens de vakantie zijn er vaak wat minder regels en dat vinden de kinderen ook wel eens prettig. Gedurende de week zien de verpleegkundigen en de vrijwilligers de kinderen vaak op een heel andere manier. De vakantieweek wordt betaald door de Vrienden van het Lindenhofje.

Tuin

IMG 2012 4Dankzij een heel bijzondere gift van een particulier kon de tuin van het Lindenhofje, die een groot deel van het jaar intensief door de kinderen wordt gebruikt, worden aangepast. Sinds de zomer van 2016 ligt er knuffelgras, staan er speeltoestellen en er zijn twee terrassen aangelegd. In het najaar zijn ook twee borders aangelegd en ingeplant, zodat de tuin het hele jaar door ook een lust voor het oog is.

Kerken steunen het Lindenhofje

De Vrienden van het Lindenhofje hebben in de afgelopen jaren een aantal kerken schriftelijk benaderd met de vraag om een keer de opbrengst van de collecte ter beschikking te stellen aan het Lindenhofje. Een aantal kerken heeft hier in de loop van de jaren gehoor aan gegeven.

Wie werken er op het Lindenhofje?

Veel gezichten zijn bekend, maar wat doen ze eigenlijk precies? Vanaf deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan één medewerker.

Tara Meerveld
Tara is de sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH) van het Lindenhofje. In 2007 kwam ze voor het eerst op het Lindenhofje binnen voor een stage in het kader van haar HBOopleiding SPH. Een sociaal pedagogisch hulpverlener op het Lindenhofje verleent op een methodische wijze hulp en/of ondersteuning aan kinderen en hun verzorgenden in hun woon- en leefsituatie.
De studie maakte ze af en ze stroomde door naar de universiteit waar ze pedagogie studeerde. Na het afronden van deze studie werd zij in februari 2012 door het Lindenhofje gevraagd in vaste dienst te komen. Naast haar werk voor het Lindenhofje heeft ze kans gezien nog een universitaire post-Master te halen in speltherapie. 
Tara is trots op het Lindenhofje; er zijn maar zeven van dit soort huizen in Nederland. Ze geniet van de diversiteit van haar werk: de kinderen zijn allemaal anders en de ouders ook. Ze werkt met hen maar maakt ook bijvoorbeeld zorg- en gedragsplannen en er is veel te organiseren: kerst, sinterklaas, de verwendag, de jaarlijkse vakantie enzovoort.

Wat voor kinderen verblijven nou op het Lindenhofje?

Vanaf de Nieuwsbrief 2016 stellen we steeds een andere bewoner voor. Om privacyredenen wordt geen foto geplaatst en is de naam van het kind veranderd.

Johanneke
Johanneke is als baby van drie maanden met een ernstige oogafwijking waardoor zij heel slecht zag, samen met haar moeder op het Lindenhofje komen wonen. Het weinige zicht dat zij in de ogen had werd bedreigd door infectiegevaar met als grootste complicatie volledige blindheid. Een verblijf op het Lindenhofje was een uitkomst voor Johanneke. Haar ouders en broertje woonden namelijk in een kleine slecht onderhouden woning, waar goede hygiëne in huis niet mogelijk was. En Johanneke was zeker in de eerste maanden van haar leven gebaat bij een zeer schone woonomgeving.
De medewerkers van het Lindenhofje hebben de moeder ondersteund in de zorg voor haar dochtertje en begeleidden de twee in de medische zorg die nodig was om het zicht in haar ogen te behouden. In de maanden dat zij op het Lindenhofje woonden is ook contact gelegd met een organisatie die ouders van kinderen met een visusbeperking in een vroeg stadium kunnen begeleiden. Dit is gericht op het contact maken en omgaan met hun dochter en haar  beperking. De ouders leren ook wat zij het best kunnen doen om de ontwikkeling van hun kind te blijven stimuleren.
Na een paar maanden gaven de ouders aan dat het verblijf van Johanneke en haar moeder op het Lindenhofje, terwijl de vader en broertje thuis woonden, niet ideaal was. Het leidde tot een verstoorde gezinssituatie. Het Lindenhofje heeft er toen voor gezorgd dat ook de vader en het broertje tijdelijk op het Lindenhofje konden komen wonen. Het gezin heeft uiteindelijk gedurende vijf maanden op het appartement in het Lindenhofje gewoond. Gaandeweg werden de ouders steeds zelfstandiger in de zorg voor hun dochter en het weer samen wonen heeft tot herstel van de verstoorde gezinssituatie geleid.
Het Lindenhofje heeft een paar maanden geleden bemiddeld bij het vinden van een passende woning voor het gezin, en ook dat is succesvol geweest. Inmiddels is de situatie van Johanneke redelijk gestabiliseerd en hebben de ouders blij en tevreden afscheid van het Lindenhofje genomen en samen met de kinderen hun nieuwe huis betrokken.

Vernieuwde website met filmpje

Sinds halverwege dit jaar staat de vernieuwde website van de Vrienden van het Lindenhofje online http://www.vriendenlindenhofje.nl.
De bekende onderdelen zijn in een nieuw en modern jasje gestoken. Het doel van deze opfrisbeurt is om de site toegankelijker en informatiever te maken. Op de vernieuwde site kunt u zien en lezen wat de Stichting Vrienden dankzij uw steun realiseert en mogelijk maakt.
Nieuw is het filmpje op de openingspagina. Wanneer u het filmpje bekijkt kunt u direct kennis maken met het werk van het Lindenhofje en ziet u welke betekenis het heeft voor de kinderen, die er verblijven.

Nieuwe Gordijnen

2016 08 30 14.12.59De grote wens van het Lindenhofje in 2016 waren nieuwe gordijnen voor de huiskamer en de kinderkamers. Deze wens is inmiddels in vervulling gegaan.
Sinds begin juni jl. hangen de nieuwe gordijnen in de kinderkamers en de huiskamer. Iedereen in het Lindenhofje is blij met deze vernieuwing. De gordijnstof is samen met de medewerkers van het Lindenhofje uitgezocht. Er is bewust gekozen voor een kleurrijke en vrolijke stof die zonwerend en verduisterend is. De warme zomer- en herfstdagen was het een stuk koeler op het Lindenhofje!
Dankzij de giften van de Vrienden zijn deze vrolijke en praktische gordijnen aangeschaft. De firma Peters in Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat dit project tot een prachtig resultaat heeft geleid. Met dank ook aan de firma Peters, Slapen en Wonen in Amsterdam http://www.peterswonen.nl, die het, mede door hun steun, voor de vrienden mogelijk heeft gemaakt de aanschaf van nieuwe gordijnen te realiseren.

Lindenhofje zoekt kookvrijwilliger

Het Lindenhofje zoekt een kookvrijwilliger voor één maal in de week/ twee weken. Op het Lindenhofje wordt iedere dag vers gekookt door een vrijwilliger. Hij/zij doet de boodschappen, kookt en doet de vaat.
Inlichtingen bij Clarinda van Tilburg: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 020-6301111.

NIEUWSBRIEVEN

Met dank voor de ruimhartige steun van:       peters      doudevantroostwijk     Restaurant Toscanini