‘VERBINDING’, KUNST IN HET LINDENHOFJE

In de entree van het Lindenhofje heeft het bronzen beeld ‘Verbinding’ een mooie plek gekregen.

Tijdens de workshop beeldhouwen, georganiseerd door de Vrienden van het Lindenhofje, maakte Regine (kinderverpleegkundige) het beeld ‘Verbinding’.

Op de Nieuwjaarsreceptie in het Lindenhofje lichtte zij toe: “Graag wilde ik iets maken dat onze werkwijze symboliseert. De drie personen in mijn beeld kunnen op meerdere manieren worden uitgelegd. Sommigen zien spelende kinderen die met elkaar in beweging zijn, een verwijzing naar onze doelgroep. Anderen zien een gezin met vader, moeder en kind die elkaar in balans houden en met elkaar in verbinding zijn.”

Het beeld is aangeboden door de Vrienden en begin dit jaar onthuld door de voorzitter van de Vrienden van het Lindenhofje, Pieter-Jan Driessen.

  Verbinding
 

IN GESPREK MET SITA MARTIN, RECEPTIONISTE VAN HET LINDENHOFJE

Wanneer je op dinsdag of vrijdag binnenkomt in het Lindenhofje is er een hele grote kans dat je Sita ontmoet.

Sita is gedurende 2 dagen in de week receptioniste, zij ontvangt als eerste de mensen die het Lindenhofje bezoeken en maakt ze wegwijs. Naast de baliewerkzaamheden verricht Sita administratieve taken voor de teamleiding en werkt o.a. de werkschema’s uit voor het personeel en de vrijwilligers. Al sinds 2007 werkt Sita in het Lindenhofje. Toen haar kinderen wat ouder werden, wilde zij wat meer ruimte voor haar zelf en graag gaan werken in een fijne omgeving. Het leek haar een mooie combinatie, het opvoeden van haar eigen 4 kinderen en het werken buitenshuis. “Toen ik de vacature van het Lindenhofje zag, ben ik direct gaan solliciteren”, vertelt Sita.

En nu werkt zij al ruim 12 jaar met heel veel plezier en houdt zij erg veel van haar werk.

  In gesprek met Sita Martin

Sita vertelt hierover: “Ik vind het fijn om de contacten te hebben met de ouders van de kinderen die in het Lindenhofje worden verzorgd, dat geeft mij een familiegevoel en betekent veel voor me.” Sita licht verder toe dat zij het heel belangrijk vindt de vraagbaak te kunnen zijn voor alle medewerkers van het Lindenhofje en de ouders. Zij kan dat zijn door de opgebouwde kennis en ervaring van de afgelopen 12 jaar. Het werken in het Lindenhofje maakt dat Sita dankbaar is voor alles wat zij heeft geleerd en voor de waardering die zij daarvoor terug krijgt.

Sita is 34 jaar geleden uit Suriname naar Nederland gekomen en woont met veel plezier in Amsterdam Oost. Heeft een opleiding voor receptioniste en telefoniste afgerond en zij heeft vervolgens ervaring op haar vakgebied opgedaan in vrijwilligerswerk. Zij is trots op de route die zij is gegaan om een vaste baan de veroveren en dat, het haar is gelukt. Op de dagen dat zij niet werkt in het Lindenhofje is zij een drukke oma voor haar kleinkinderen.

Op de vraag of zij nog wensen heeft aan de Vrienden voor de kinderen, zegt zij: “ik vind het heel fijn en van groot belang, dat het geld van de Vrienden er is en dat daar de extra en leuke dingen voor de kinderen mee gedaan kunnen worden".

 

INKOMSTEN VAN DE VRIENDEN

Vriendenlunch Toscanini

Op 7 april 2019 opende Restaurant Toscanini haar deuren voor de besloten Vriendenlunch van het Lindenhofje. De inkomsten van de lunch voor de 37 gasten is door het restaurant voor 100% geschonken aan de kinderen van het Lindenhofje. 

Tussen de drie gangen van de heerlijke maaltijd, was er aandacht voor de coördinator van Het Lindenhofje, Jolanda de Krijger en haar team om te vetellen over hun dagelijkse werkzaamheden in de praktijk.

  Vriendenlunch

Henriette Schenk verraste het gezelschap met prachtige Franse chansons en Russische liederen onder begeleiding van de accordeon. Carol Williams gaf informatie over wat de geuren van de essentiële oliën kunnen betekenen, specifiek voor de kinderen van het Lindenhofje.  

We ervaren dat de kinderen van het Lindenhofje een zeer warm hart wordt toegedragen en danken Toscanini.

 

Donaties

Er zijn weer veel mooie donaties ontvangen van een groot aantal particulieren en enkele organisaties. We willen in het bijzonder de Rotary uit Veenendaal en het Leger des Heils uit Zeist bedanken. Daarnaast ontvingen we twee gigantisch mooie giften van anonieme donateurs; een van € 1.000 en een van € 5.000. Wij zullen er zoals altijd voor zorgen dat deze tot de laatst eurocent goed worden besteed ten bate van de kinderen in Het Lindenhofje, zoals verwendagen en de vakantie.

 

UITGAVEN VAN DE VRIENDEN AAN ACTIVITEITEN

Vakantie voor de kinderen van het Lindenhofje

Begin mei was het weer zover en was het vakantie voor een vijftal kinderen van het Lindenhofje, vijf dagen in het Bio vakantieoord in Arnhem. Het park is aangepast voor kinderen met een beperking. Na veel voorbereidingen en met een bus vol materialen, de vijf kinderen, zes medewerkers en twee vrijwilligers, die ons ondersteunden bij de verzorging van de kinderen en die voor ons koken, gingen wij op pad.

  Vakantie voor de kinderen van het Lindenhofje

Zo’n week is echt uniek voor de kinderen en is met liefde voor hen geregeld. Zij genieten volop, er wordt gesnoezeld, een rit gemaakt met de huifkar, gezwommen, gewandeld en erop uitgegaan met rolstoelbakfietsen, maar het is vooral relaxen en niets moeten.

 

Kinder EHBO en reanimatie

Op 2 februari 2019 volgden 8 vrijwilligers de cursus ‘Kinder EHBO en reanimatie’.

  Kinder EHBO en reanimatie

NIEUWSBRIEVEN

Met dank voor de ruimhartige steun van:       peters      doudevantroostwijk     Restaurant Toscanini