Eind deze maand zult u van ons de ‘normale’ nieuwsbrief ontvangen met daarin de laatste stand van zaken binnen het Lindenhofje en ook hoe zij omgaan met de COVID-19 uitdagingen. Echter, wij als bestuur van de vrienden van het Lindenhofje vonden het belangrijk om een aparte nieuwsbrief te wijden aan het feit dat er inmiddels een stuk meer bekend is geworden over de continuïteit van het Lindenhofje en de planning/transitie naar het Jeroen Pit Huis gelegen op het terrein van het AMC.

Wat ging er vooraf?

Afgelopen 18 maanden zijn er heel veel gesprekken en contacten geweest tussen diverse instanties, waarbij u moet denken aan het Leger de Heils, het RCOAK (eigenaar van het gebouw van het Lindenhofje), het AMC en de Stichting die het nieuwe Jeroen Pit Huis aan het realiseren is. De uitkomst van al deze gesprekken is dat: wanneer het Jeroen Pit Huis haar deuren zal openen, dit het einde van het Lindenhofje betekent in haar huidige vorm en dat ook de huidige locatie zal ophouden te bestaan. Alle werknemers, vrijwilligers & familie leden die betrokken zijn bij het Lindenhofje zijn hier inmiddels uitgebreid over ingelicht. Momenteel is de planning dat de bouw van het Jeroen Pit Huis in het eerste kwartaal zal zijn afgerond en dat het Lindenhofje kort daarna haar eigen deuren zal sluiten. We kunnen ons voorstellen dat dit een hele reeks aan vragen oproept en we willen in ieder geval de hoofdvragen hieronder benoemen en waar mogelijk beantwoorden.

Allereerst: wat is het Jeroen Pit Huis precies?

Het Jeroen Pit Huis wordt gebouwd op het terrein van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Het gebouw komt te staan in het Health Park, in een groene omgeving met veel licht, ruimte en met direct uitzicht op de natuur. Er komen 8 familieappartementen met een kamer voor het zieke kind, een woonkamer met pantry en een slaapkamer voor ouders en eventueel broertjes of zusjes. Daarnaast is er een grote familiekeuken, een gezellige woonruimte, sport-, “chill-” en revalidatiefaciliteiten en een eigen tuin. De zorg in Het Jeroen Pit Huis richt zich op zowel het kind als het gezin, zodat de overstap naar huis op een veilige en vooral zo stabiel mogelijke manier plaats kan vinden. Het Jeroen Pit Huis is daarmee een fysiek huis, maar bovenal een nieuw zorgconcept, gericht op family empowerment.

Wie was Jeroen Pit?

Jeroen Pit was een toegewijde familieman en succesvolle zelfstandig ondernemer met een investeringsmaatschappij. Op 38-jarige leeftijd werd bij hem een zeldzaam type darmkanker geconstateerd. In plaats van bij de pakken neer te zitten, heeft Jeroen tijdens zijn ziekte bed een stichting opgericht voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Ook richtte hij zich tot zorgverzekeraars voor betere behandeling van patiënten.

Welke rol speelt het Leger des Heils mbt het Jeroen Pit Huis?

Momenteel is er al intensief contact tussen alle instellingen en geven medewerkers van het Leger des Heils advies bij legio zaken en onderwerpen. Zoals Jolanda de Krijger (teamleidster van het Lindenhofje) het ook omschrijft: “Mijn rol voor Het Jeroen Pit Huis bestaat onder andere uit het meedenken in een werkgroep over de inzet van personeel, diverse (zorg)protocollen en hoe die te toetsen. Samen met mijn team kijken we kritisch naar het voorlopig schetsontwerp van Het Jeroen Pit Huis en bedenken we hoe het huis van binnen het meest efficiënt kan worden ingericht. Wat zijn de wensen van het verplegend team, hoe lopen/rijden de kinderen straks door het huis? Het Jeroen Pit Huis is de ontbrekende schakel tussen het ziekenhuis en thuis. Daar waar straks aan het hele gezin gedacht gaat worden zodat de stap naar huis veilig gemaakt kan worden. Herstel van eigen leven en zelfregie zullen derhalve boven aan staan.De grootste uitdaging zal zijn om de ouders ook daadwerkelijk de regie te laten nemen en enkel hier en daar bijsturing geven, als verpleegkundigen/verzorgenden zijn we toch gauw genoodzaakt het over te nemen. Ook wij moeten leren om te zorgen met handen op ons rug”

Gevolgen voor het Lindenhofje en de Kindjes

Het sluiten van het Lindenhofje heeft uiteraard verregaande gevolgen voor de huidige bewoners van het Lindenhofje. Aangezien veel kindjes gedurende lange periodes in het Lindenhofje verblijven is het Jeroen Pit huis voor hen geen geschikte locatie. Het Jeroen Pit Huis is echt een transitie-instelling tussen ziekenhuis en thuis met een maximale verblijfsduur van zes maanden. Uiteraard wordt er nu al per kind en per situatie door het hele team van het Lindenhofje gekeken naar oplossingen voor de lange termijn zodat er geen onwenselijke situaties ontstaan wanneer het Lindenhofje haar deuren definitief sluit.

Gevolgen voor Vrienden van het Lindenhofje

Het bestuur van het Lindenhofje kijkt naar mogelijkheden voor de toekomst. Graag zet zij haar activiteiten voort, maar er moet nog worden uitgezocht waar de hulp het meest welkom en nuttig is. Suggesties zijn hierbij altijd welkom. Gezien zeker tot en met begin 2022 het Lindenhofje nog zal blijven bestaan, en de activiteiten zoals de vakantie, massages, speelkamers en activiteitendagen nodig zullen blijven gaan wij met volle inzet verder. Over de verdere gang van zaken en ook ons beleid met betrekking tot donaties zullen we zo open en tijdig mogelijk communiceren.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van het Lindenhofje

Meer informatie over het Jeroen Pit Huis kan u vinden op: https://hetjeroenpithuis.nl

NIEUWSBRIEVEN

Met dank voor de ruimhartige steun van:       peters      doudevantroostwijk     Restaurant Toscanini