Vrienden van Het Lindenhofje

De zieke kinderen die op Het Lindenhofje verblijven zijn in goede handen. Maar niet alle zorg kan uit de reguliere exploitative worden betaald. En soms is er op het Lindenhofje ook wel eens behoefte aan iets extra’s, zoals geld voor cadeautjes voor de kinderen in de decembermaand, voor een reisje of voor massage.
De Stichting Vrienden van Het Lindenhofje zorgt ervoor dat er geld is voor activiteiten en projecten die niet uit de reguliere middelen kunnen worden gefinancierd, maar die wél van belang zijn voor het welzijn van de kinderen. Zo hebben de Vrienden het mogelijk gemaakt dat een hoog-laag-bad en een tillift zijn geinstalleerd en zijn er voor het Lindenhofje onder meer spelmateriaal en computers aangeschaft.

De Vrienden kunnen dit alleen doen dankzij de hartverwarmende steun van een aantal trouwe donateurs, privépersonen en bedrijven.

Klik hier om vriend(in) te worden >>

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Pieter-Jan Driessen (voorzitter)
Arnout Hattink (penningmeester)
Pleuni Hooijman (secreataris en project manager)
Mark Spaargaren


Verpleegkundig Kinderzorghuis Het Lindenhofje

Het Lindenhofje is een huis waar ernstig en/of chronisch zieke kinderen van 0 tot 19 jaar kunnen logeren en waar zij 24 uur per dag goede verpleegkundige zorg krijgen. 
Ook is er veel aandacht en ruimte voor de emotionele begeleiding van het kind, de ouders en andere gezinsleden. Er is plaats voor tien kinderen en er zijn twee extra plaatsen voor opname in een crisissituatie. Ouders en/of andere gezinsleden kunnen, als zij willen, blijven logeren. Afhankelijk van de zorgbehoefte kan een verblijf variëren van enkele dagen tot enkele maanden.

Voor wie is het Lindenhofje bedoeld?

Het Lindenhofje is er voor kinderen, ongeacht de geloofsovertuiging of achtergrond van het gezin waartoe zij behoren. Het kan gaan om een kind met een levensbedreigende ziekte, bijvoorbeeld een oncologische aandoening, of om een chronische ziekte zoals een stofwisselingsziekte, spierdystrofie, cystic fibrosis, of neurologische aandoening.

Het Lindenhofje kan iets betekenen in de volgende situaties:

  • Als een kind niet langer in een ziekenhuis hoeft te blijven, maar (nog) niet naar huis kan. Bijvoorbeeld omdat er veranderingen in de medicatie zijn;omdat ouders verpleegtechnische handelingen moeten leren; omdat ouders de woonruimte voor het kind niet op orde hebben;
omdat ouders nog niet in staat zijn om de zorg over te nemen; omdat het kind op de wachtlijst staat voor hulp door thuiszorg.
  • Als een kind thuis woont, maar de verzorging van het kind voor de ouders en andere gezinsleden erg zwaar is en zij het nodig hebben even afstand te nemen en tot rust te komen

ACTUEEL

Met dank voor de ruimhartige steun van:       peters      doudevantroostwijk     Restaurant Toscanini