anbi

De Stichting Vrienden van het Lindenhofje is als gevolg van de ANBI-status geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfrecht. Dit betekent dat er géén belasting is verschuldigd over schenkingen, erfstellingen en legaten aan de Vriendenstichting. Dit maakt een gift extra interessant!

Meer informatie over de ANBI-status is te vinden op de website van de belastingdienst.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam: 34291215

IBAN rekeningnummer:
IBAN: NL12RABO0108295974
BIC: RABONL2U

Donaties >>

ANBI gegevens >>

 

 

 

 

Met dank voor de ruimhartige steun van:       peters      doudevantroostwijk     Restaurant Toscanini