Lindenhofje 2011 algemeen

Het is een mooi en goed jaar geweest voor het Lindenhofje, met diverse ontwikkelingen.

Het team is sterker geworden en er is zeer weinig verloop van personeel. Dat is positief voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Het team is enthousiast en professioneel, en heeft een open en flexibele werkhouding. Tevens zetten de teammedewerkers zich regelmatig in voor extra activiteiten op (vaak) vrijwillige basis.

Lindenhofje mei 2011Het personeel is de afgelopen jaren deskundiger geworden; er wordt actief aan scholing gedaan, zowel intern als extern. Daardoor is het mogelijk meer kinderen met een complexe zorgvraag te laten logeren. De bezetting was afgelopen jaar maximaal; gemiddeld logeerden er acht kinderen per dag.

Het Lindenhofje kon 2011 financieel positief afsluiten. Dat is een zeer grote wending ten goede. In 2009 stond het Lindenhofje op het randje van sluiting. Gelukkig werden er op tijd deuren geopend bij VWS en ging men akkoord met een tijdelijke regeling waardoor de zorg voor deze groep kinderen voldoende werd vergoed. Nu, begin 2012, ligt er een definitieve regeling, waarin de intensieve kindzorg buiten het ziekenhuis wordt erkend. Die erkenning is een belangrijk punt. Zowel voor het kind als voor ouders en de hulpverleners/ instellingen die deze gezinnen met hun vele zorgen ondersteunen. De toekomst zal leren hoe deze regeling in de praktijk uitwerkt, in combinatie met bezuinigingen, waar wij allen mee te maken krijgen.

De vrijwilligers nemen in het Lindenhofje een belangrijke plaats in. Vanzelfsprekend kunnen de kinderen in ons hospice rekenen op zorg en aandacht van professionele medewerkers. Maar zeker zo belangrijk voor de kwaliteit van zorg aan de kinderen is de steun van de vrijwilligers die hun tijd en energie belangeloos voor het kinderhospice inzetten.

Lindenhofje mei 2011Momenteel heeft het Lindenhofje 26 actieve vrijwilligers. De grootste groep zijn de zorgvrijwilligers die ons ondersteunen in de zorg van de kinderen en lichte huishoudelijke taken vervullen. Daarnaast zijn we vanaf september 2011 ook gaan werven voor kookvrijwilligers, die ‘s avonds de warme maaltijd moeten gaan bereiden voor de kinderen, eventuele ouders en personeel. In december waren we met deze vacature ‘de vacature van de maand’ op de site van de Amsterdamse Vrijwilligerscentrale en dit heeft ons een aantal potentiële kookvrijwilligers opgeleverd.

Door natuurlijk verloop is het ieder jaar weer nodig nieuwe vrijwilligers te werven. Gelukkig vinden we steeds nieuwe vrijwilligers die ons in ons werk willen ondersteunen.  Hun motieven zijn meestal sociaal-maatschappelijk en persoonlijk; ze willen graag met kinderen werken, ze willen een rol in de maatschappij vervullen of ze willen hun eigen kwaliteiten en ervaringen gebruiken voor anderen. Sommige vrijwilligers hebben gewerkt in de zorg. Anderen komen uit het maatschappelijk werk, de psychologie, het onderwijs of noemen zich ‘gewoon huisvrouw’.

Wij hebben grote waardering voor al het werk dat door de vrijwilligers wordt verzet en doen ons best dit regelmatig te laten merken. We vinden het belangrijk de onderlinge betrokkenheid tussen de vrijwilligers en professionele medewerkers te onderhouden en zo mogelijk te vergroten. Eenmaal per jaar vindt er een gezamenlijke teamdag plaats waarbij er zowel ruimte is voor educatieve onderwerpen als een gezamenlijke activiteit zoals een stadswandeling of een speurtocht; de dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Twee maal per jaar vindt er een vrijwilligersvergadering plaats. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor de uitwisseling van informatie tussen teamleider, vrijwilligerscoördinator en vrijwilligers onderling. Functioneringsgesprekken vinden jaarlijks plaats en vrijwilligers zijn daarnaast altijd welkom op de verschillende activiteiten (scholingen, bijeenkomsten) die in het Lindenhofje worden gehouden.

Om onze vrijwilligers te bedanken wil het Lindenhofje in 2012 ook een vrijwilligersverwendag organiseren.

Complementaire zorgComplementaire zorg

Om de kwaliteit van zorg te vergroten biedt het Lindenhofje massage aan als complementaire zorg voor de kinderen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een grote gift vanuit een afdeling van het Leger des Heils die genoodzaakt was te sluiten. Zo komt het dat onze kinderen één uur per week mogen genieten van lichaamsgerichte massage, gegeven door een gediplomeerd masseuse die tevens gespecialiseerd verpleegkundige is. We zijn hier in augustus 2010 mee gestart en zien dat de kinderen meer ontspannen zijn en meer ontwikkeling laten zien. Om deze resultaten kracht bij te zetten is, betaald met het geld van giften, het personeel in de basistechnieken geschoold. In het hele huis staat massageolie en geursteentjes voor de aromatherapie. Op dit moment ronden ook een groep vrijwilligers deze basiscursus af. In de praktijk zien we dat kinderen al gemasseerd worden wanneer zij een schone luier krijgen, op schoot zitten of na het baden. De massage is een verrijking, die we voort willen zetten. Om dit te realiseren is ongeveer € 20.000, – per jaar nodig. De geldpot vanuit W&G bedraagt € 35.000, -. Een bedrag van ongeveer € 3300, – is door de Vrienden van het Lindenhofje gereserveerd voor financiering van de massages. In 2012 willen wij flink werven om deze vorm van complementaire zorg voort te kunnen zetten.

Verwendag:

Op 21 mei 2011 hebben wij de grote verwendag gevierd voor de kinderen van het Lindenhofje samen met hun ouders, broertjes en zusjes.

Binnen het team (zowel betaalde krachten als vrijwilligers) had zich een werkgroep gevormd, die deze dag tot in de puntjes heeft georganiseerd. Een grote groep mensen, werkzaam in het Lindenhofje, had zich als vrijwilliger opgegeven om begeleider te zijn van een gezin of een activiteit.

Verwendag bij het LindenhofjeHet resultaat was een geweldige dag met vele hoogtepunten. Iedereen werd flink in de watten gelegd. ’s Morgens werden er gezinsportretten gemaakt, kon men zwemmen met het hele gezin en maakte men verder gebruik van alle faciliteiten van Omega. Dit medisch activiteitencentrum had gratis de deuren voor ons geopend. ’s Middags gingen de kinderen van het Lindenhofje weer terug naar de Lindengracht om te rusten. De moeders werden gemasseerd en genoten van een kleurstyliste, manicure en pedicure. De vaders gingen boerengolfen en de broertjes en zusjes (allemaal onder de 12 jaar) werden creatief bezig gehouden met pottenbakken. Aan het einde van de middag verzamelde wij ons op het Lindenhofje waar wij een mooie toast uitbrachten en de groep weer helemaal compleet was. Daarna is er nog gedineerd in Daalder (naast het Lindenhofje), waar de ouders allemaal een mooi gezinsportret in ontvangst namen. Van deze dag is een film gemaakt die ouders later cadeau hebben gekregen.

Het was een zeer geslaagde dag die we gelukkig mogen herhalen dit jaar door een gift die een grote groep mensen bijeen heeft gehaald op de Alpe d’Huez.

Alpe d’Huez:

Alpe d'HuezIn juli 2011 werd het Lindenhofje benaderd door de achterbuurman Pieter-Jan die, vanuit zijn woning, uitkijkt op de tuin van het Lindenhofje. Samen met een groep vrienden ging hij deelnemen aan de Alpe d’Huez. Dit had hij het jaar daarvoor ook al gedaan, maar nu wou hij graag een goed doel „op zijn bagagedrager”. Pieter-Jan heeft de zorg voor de kinderen in het Lindenhofje flink weten te promoten en de hele club vrienden en andere mensen om zich heen geweldig weten te motiveren geld te werven en te doneren voor onze kinderen. Het doel was een verwendag voor 2012. Dat is ruimschoots behaald. Zelfs zo ruim dat wij er meerdere doelen mee kunnen bereiken. Er is ruim € 12.000, – bij elkaar gehaald! Dit zal worden besteed aan een verwendag in het voorjaar van 2012 en er wordt bekeken of het mogelijk is een aantal dagen met de kinderen van het Lindenhofje op vakantie te gaan in een aangepast park. Een gedeelte van het bedrag zal worden besteed aan informatie over pedagogiek aan ouders, om hen te ondersteunen in de omgang met en opvoeding van hun zieke kind.

Badkamer:

In 2009 heeft het Lindenhofje, via een kerstpuzzel van de telegraaf, een bedrag van € 32.500, – ontvangen. Dit bedrag is bestemd voor een nieuw hoog/laagbad, omdat het huidige bad niet voldoet. Tot nog toe werd de badkamer van het Lindenhofje nog niet gerenoveerd. Dit kwam mede door de dreigende sluiting en de onzekere financiële tijden.

Gelukkig kunnen wij u nu melden dat er eind maart verbouwd gaat worden. Mede dankzij een gift vanuit het Leger des Heils kunnen we de hele badkamer vernieuwen. De badkamer zal worden gestript en naar wens weer worden opgebouwd. Met de gift van de Telegraaf wordt een hoog/laag-bad en hoog/laag-aankleedtafel  aangeschaft. In de volgende nieuwsbrief zal het resultaat worden getoond.

Kraamcadeau:

Begin 2011 is Emma geboren. Haar ouders wilden geen kraamcadeau, maar kozen ervoor familie en vrienden een bedrag te laten storten bij de Stichting Vrienden van het Lindenhofje. Hier is een mooi bedrag uit gekomen, waarmee een deel van de cadeaus met Sinterklaas en Kerstmis voor de kinderen van het Lindenhofje zijn bekostigd.

Wandeldaagse:

In juli 2011 benaderde de heer Van de Venis het Lindenhofje. Samen met vier anderen vanuit het Leger des Heils heeft men deelgenomen aan een wandeldaagse. Er werd ruim € 300,- opgehaald. Dit geld wordt in de lente van 2012 besteed aan een nieuwe wandelwagen.

 

NIEUWSBRIEVEN

Met dank voor de ruimhartige steun van:       peters      doudevantroostwijk     Restaurant Toscanini